Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádkozzál és dolgozzál!

2010.10.28

Fejezet:           A KÖZÉPKORI EURÓPA

Lecke:             „IMÁDKOZZÁL ÉS DOLGOZZÁL!”

 

I. Az egyházi társadalom

 

-          az egyház tagjait papoknak nevezzük (latin nyelv, írás, olvasás)

-          a papok felett az egyház törvényei szerint ítélkeztek

-          a papság két csoportja:

(1)     világi papság:

§   a hívekkel foglalkoztak

§   erős rétegződés

§   pápa: az egyház feje

§   érsek: az egyháztartományok vezetője

§   püspök: az egyházmegye vezetője (pásztorbot, gyűrű)

§   kanonok: a püspök segítője, az iskolák működtetője

§   plébánosok: a közösségek, templomok vezetői (alsópapság)

(2)     szerzetesek:

§   kolostorokban éltek

§   szigorú szabálygyűjtemény (regula)

§   vezetőjük az apát

§   kódexmásolás, térítés, tanítás, gyógyítás

§   bencés rend (Nursiai Szent Benedek, 529), ferences rend (Assisi Szent Ferenc, 13. század) stb.

§   pálosok (1329): az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend

 

II. Az egyház jövedelmei

 

-          az egyházszervezet működtetésére, a templomok fenntartására

-          állandó egyházi bevétel: tized (decima)

-          rendszeres adományok

-          az uralkodó és a földesurak gyakran birtokokat juttattak az egyháznak

 

III. Szent Péter utóda

 

-          a nyugati egyház élén Róma püspöke, a pápa állt:

(1)     Szent Péter (Róma 1. püspöke) utóda

(2)     övé a legfőbb törvényhozási jog

(3)     jelvényei: hármas süveg (tiara), Szent Péter kulcsai

(4)     a bíborosok testülete választja

(5)     székhelye: Róma

-          a keleti kereszténység:

(1)     központja Bizánc

(2)     élén a konstantinápolyi pátriárka állt

(3)     szervezete, szokásai jelentősen eltértek a nyugatitól

-          1054: a keleti és a nyugati egyház szakítása (nagy egyházszakadás: szkizma)

-          a pápaság a 13. századig Európa jelentős hatalma volt

 

IV. A pápaság és a császárság küzdelme

 

-          VII. Gergely pápa (1073-1085) világuralmi igényeket fogalmazott meg (1075: Dictatus Papae c. irata)

-          a Német-római Császárság a Frank Birodalom örökébe lépve Európa ura szeretett volna lenni

-          az összeütközés legfőbb oka a püspöki hivatalba való beiktatás (invesztitúra) jogának birtoklása volt

-          a nyílt harc az 1075-ös lateráni zsinattal kezdődött

-          váltakozó sikerrel, hosszan elhúzódva zajlott a küzdelem (több szakaszból állt)

-          végül megegyezett a két szembenálló fél

 

V. Szentek és eretnekek

 

-          eretnek: a hivatalos egyházi tanításokkal ellentétes nézeteket valló személy

-          az eretnekmozgalmak kialakulásának okai, céljai:

(1)     szegény, fényűzésmenetes egyház kialakítása

(2)     városi élet fellendülése (szegények)

(3)     szellemi sokszínűség, kiútkeresés

-          a 11-13. században jelentek meg, elsősorban Itáliában és Franciaországban (katharok, valdensek stb.)

-          az egyház keményen fellépett az eretnekek ellen (inkvizíció)

-          szentek: különösen istenfélő emberek, akik sokat tettek a hit terjesztéséért, védelméért (pl. Szent Péter, Szent Ferenc, Szent Margit)

-          e személyeket boldoggá és/vagy szentté avatták

-          ereklyék: a szentek csontjai, személyes tárgyai (zarándoklatok célpontjai)

-          a szentek életét legendákban foglalták össze