Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A várak urai

2010.10.28

Fejezet:           A KÖZÉPKORI EURÓPA

Lecke:             A VÁRAK URAI

 

I. A hűbériség kialakulása

 

-          Nyugatrómai Birodalom bukása --> zűrzavaros helyzet Nyugat-Európában --> gyenge közbiztonság

-          személyes kapcsolatok jönnek létre:

(1)       az előkelők fegyveres szabadokat alkalmaztak; a szolgálatért cserébe fegyvert és ellátást adtak

(2)       a szabadok védelemért fordultak az előkelőkhöz; különböző feladatokért cserébe nem örökölhető „jótéteménybirtokot” kaptak

-          e kapcsolatok a frankoknál voltak a legjellemzőbbek

-          szolgálatért cserébe birtok --> a hűség „bére” a birtok --> hűbérbirtok, hűbériség

-          Nagy Károly birodalmát behálózták a hűbéri kapcsolatok

 

II. A hűbériség kiépülése

 

-          9. század: a hűbérbirtok örökölhető --> „feudum”

-          a hűbéres birtokát önállóan igazgathatta, cserébe katonákat kellett kiállítania

-          10-13. század: a királyságok többségében kiépült a több szintből álló hűbéri piramis

 

III. A lovagok kora

 

-          9. század: katonáskodó, páncélos, lovas hűbéresek: lovagok (új társadalmi csoport)

-          kölcsönös hűségesküt a hűbérúr és a lovag között (lovaggá ütés, lovagi eskü)

-          lovagi nevelés a gyermekkortól kezdve:

(1)     testedzés, felkészülés a hadakozásra

(2)     istenfélő életmód

(3)     lovagi erények: mértéktartás, kitartás, bőkezűség, becsületesség, bátorság

(4)     írás és olvasás, műveltség

-          jellegzetes ruházat és fegyverzet

-          a 12. századtól egyre nagyobb lett a lobogók és a címerek szerepe

-          új épülettípus: lakótorony

-          a lovagi kultúrába a trubadúr-líra és lovagi epika is beletartozik

-          mindennaposak voltak a helyi összetűzések Európában

-          pápa: „isten fegyverszünete” (Treuga Dei), „isten békéje” (Pax Dei)

 

IV. A keresztes hadjáratok

 

-          a keresztények szent zarándokhelyeinek (pl. Jeruzsálem, Betlehem) a visszafoglalására, a hódító moszlimok elűzésére

-          a valóságban politikai, katonai, vallási és gazdasági okai is voltak

-          clermont-i zsinat (1095): II. Orbán pápa fegyveres zarándoklatot hirdetett a Szentföld (Terra Sancta) felszabadítására

-          a jelentősebb hadjáratok:

(1) 1096-1099 (1.):

§  keresztény győzelmek

§  a Jeruzsálemi Királyság és 3 védőállam megszervezése

(2) 1146-1148 (2.):

§  a keresztes államok megsegítésére

§  az európai „szövetségesek” viszályai miatt meghiúsult

(3) 1189-1192 (3.):

§  1187: a moszlim Szaladin elfoglalta Jeruzsálemet

§  Oroszlánszívű Richárd sikerei

§  patthelyzet, békekötés Szaladinnal

(4) 1202-1204:

§  nyílt területszerzési vágy, kereskedelmi érdekek Velence vezetésével

§  Bizánc elfoglalása, a Latin Császárság megalapítása

-          nem sikerült tartósan megtartani a visszaszerzett területeket

a 11. századtól lovagrendek alakultak (pl. johanniták, templomosok