Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nagy Károly udvarában

2010.10.28

Fejezet:           A KÖZÉPKORI EURÓPA

Lecke:             NAGY KÁROLY UDVARÁBAN

 

I. Kik azok a frankok?

 

-          barbár népcsoport

-          első említésük: Kr. u. 3. századi források

-          2 frank törzsszövetség volt (száli, ripuári)

-          a népvándorlás után a Rajna vidékén telepedtek le (mai Franciaország)

-          több kisebb királyság jött létre

-          a királyok helyett gyakran az udvarnagyok (majordomusok) kormányoztak

 

II. „Európa atyja” munkában

 

-          768-814: Nagy Károly uralkodása

-          a korai középkor legnagyobb hatású uralkodója

-          a frank történelem legmozgalmasabb korszaka (50-nél több hadjárat) à a Frank Királyságból hatalmas birodalom lett:

(1)     a birodalmat grófságokra, a határ mentén őrgrófságokra osztották

(2)     a grófok tevékenységükért cserébe birtokot kaptak (addig, amíg hűen szolgálták az uralkodót)

(3)     birodalmi gyűlések (rendeletek kihirdetése)

(4)     tanácsadó- és hivatalnokrendszer (főkáplán, palotagróf, kamarás, kancellár stb.)

(5)     királyi tanács (grófok, főpapok)

(6)     a keresztény egyház támogatása (pl. rendelet a tizedről)

(7)     törvénykönyv

(8)     jó minőségű ezüstpénz

-          800. december 25., Róma: III. Leó pápa császárrá koronázta Nagy Károlyt à Római Császárság (központ: Aachen)

 

III. Nagy Károly művelődik és pihen

 

-          harcászathoz, vadászathoz értő, több nyelven beszélő uralkodó volt

-          pártfogolta a tudományokat és a művészeteket

-          aacheni udvarában összegyűjtötte a legkiválóbb tudósokat és művészeket

-          sok kolostort alapított (az oktatás központjai); iskolák

-          Alkuin szerzetes: a „hét szabad művészet” (septem artes liberales) oktatása

-          szorgalmazta az írásbeliséget, a könyvnyomtatást

-          az irodalom és az építészet produkálta a legjelentősebb eredményeket

-          „Karoling reneszánsz”: az ókori kultúra eredményeinek megőrzése

 

IV. A Frank Birodalom „utóélete”

 

-          Nagy Károly felosztotta birodalmát fiai között

-          verduni szerződés (843): a birodalom 3 részre esett szét

-          919-ben (Madarász Henrik német királlyá koronázásával) formálisan is megszűnt a Római Császárság

-          I. Ottó idején (10. század 2. fele) létrejött a Német-római Császárság