Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az antifasiszta koalíció győzelme

2013.02.28

 Fejezet:           A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

Lecke:             AZ ANTIFASISZTA KOALÍCIÓ GYŐZELME

 

I. A totális háború és az ellenállási mozgalmak

 

-          sztálingrádi német vereség à a totális háború meghirdetése:

(1) minden gazdasági erőforrás mozgósítása

(2) minden emberi erőforrás mozgósítása

(3) kíméletlen harcmodor minden ellenséggel szemben (zsidóság is)

-          az antifasiszta ellenállás megerősödése Európában

-          fegyveres ellenállás (pl. Franciaország: Resistance): partizánok (Szovjetunió, Jugoszlávia, Franciaország stb.) à gerilla- és szabotázsakciók

-          náci válasz: megtorlás az ártatlan lakosságon:

(1) Hitler: „Éjszaka és köd” parancsa

(2) népirtások, a lakosság terrorizálása

(3) pl. Lidice (Csehország), Oradour-sur-Glane (Fr.o.)

-          hadigazdaság minden harcoló országban

 

II. Szovjet lőretörés a keleti fronton

 

-          győztes kurszki csata à szovjet lőrenyomulás nyugat felé

-          1944 januárja: Leningrád felszabadulása (900 napos ostrom, 1 millió éhhalál)

-          1944 nyara: a SZU területe felszabadult

-          folytatódó előrenyomulás Közép-Európába: Románia à Bulgária à Jugoszlávia à Magyarország

 

III. A nyugat-európai front megnyitása

 

-          1943. július 10.: brit-amerikai partraszállás Szicíliában à Mussolini bukása à titkos olasz fegyverszüneti egyezmény

-          a németek átvették Olaszország védelmét à lassú szövetséges előrenyomulás („csigaoffenzíva”)

-          1943. november 28. – december 1.: teheráni konferencia:

(1) Churchill, Roosevelt és Sztálin egyeztetése

(2) a háború utáni rendezés kérdései

(3) második front megnyitása Észak-Fr.o-ban (Overlord (Hűbérúr) hadművelet)

-          elterelő szövetséges hadműveletek Dél-Fr.o-ban (Üllő hadművelet, Sárkány hadművelet)

-          1944. június 6. (D-day: D-nap): angol-amerikai partraszállás Normandiában (Eisenhower, Montgomery tábornokok) à a német Atlanti Fal áttörése à Franciaország felszabadítása

-          1944. júliusa: német tábornokok (von Stauffenberg ezredes) sikertelen merénylete Hitler ellen a rastenburgi főhadiszálláson

 

IV. A háború befejeződése

 

-          német remény: „Megtorlófegyver” (V-1 és V-2) bevetése + fiatalok kivezénylése a frontra à nincs meg a remélt eredmény

-          1945 eleje: a szövetségesek N.o. nyugati és keleti határainál

-          németellenes felkelés Olaszországban à Mussolini kivégzése

-          szövetséges terrorbombázások a német városok ellen (pl. Drezda)

-          március 19.: Hitler „Nero” parancsa:

(1) az infrastruktúra teljes elpusztítása

(2) harc a végsőkig

(nem hajtották végre)

-          a szövetségesek találkozása az Elba folyónál

-          ostromgyűrű Berlin körül à Hitler öngyilkossága (április 30.)

-          feltétel nélküli német fegyverletétel:

(1) május 7.: Jodl ezredes Eisenhower előtt

(2) május 9.: Keitel tábornok a szovjetek előtt

à N.o. totális veresége à az európai háború vége

-          Japán ellenállás à az USA atombombái:

(1) 1945. augusztus 6.: Hirosima ellen (Enola Gay B29-es bombázó)

(2) 1945. augusztus 9.: Nagaszaki

à óriási pusztítások à japán kapituláció (szeptember 2., a Tokiói-öbölben a Missouri amerikai hajón) à a világháború vége

 

V. Jalta, Potsdam és következményeik

 

-          jaltai konferencia:

(1) 1945. február 4-11.

(2) Churchill, Roosevelt, Sztálin

(3) N.o. „nácitlanítása” és demilitarizálása

(4) Európa sorsa („Nyilatkozat a megszállt Európáról”)

-          potsdami konferencia:

(1) 1945. július 17. – augusztus 2.

(2) Churchill à Attlee, Roosevelt à Truman, Sztálin

(3) N.o. és Berlin négyhatalmi katonai megszállása

(4) más országok német lakosságának kitelepítése N.o-ba

(5) német jóvátétel; a hadi- és a kereskedelmi flotta felosztása

(6) Lengyelország határai

(7) a háborús bűnösök perének előkészítése (à Nürnberg, 1946)

(8) öthatalmi Külügyminiszteri Tanács a békeszerződések előkészítésére

-          éles viták, ellentétek a győztesek között

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.