Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A kereszténység születése

2010.03.31

Fejezet:            AZ ÓKORI RÓMA

Lecke:             A KERESZTÉNYSÉG SZÜLETÉSE

 

I. A kereszténység gyökerei

 

-          A kereszténység a birodalom egyik keleti, Júdea nevű provinciájában született.

-          A keresztényég gyökerei az itt élő zsidó nép egyistenhívő vallásában találhatók meg.

-          A súlyos adók és kegyetlenkedések miatt elégedetlen lakosság a Messiás (Megváltó) eljövetelére várt.

 

II. Jézus Krisztus élete, tanításai és halála

 

(1)     Jézus élete

-          Az augustusi népszámlálás miatt Betlehem városába vándorló Mária és József gyermekeként született, egy istállóban.

-          Pásztorok és napkeleti bölcsek hódoltak a kisded előtt, kinek születését csillag jelezte.

-          Heródes, a zsidók királya féltette trónját, és megöletett minden két évnél fiatalabb gyermeket.

-          József és családja Egyiptomba menekült és csak Heródes halála után tértek vissza Júdeába.

-          Jézus gyermek- és fiatalkorának további éveit Názáret városában töltötte.

(2)     Jézus tanításai

-          30 éves korában kezdett tanítani.

-          Legfontosabb tanítása az egyetemes szeretetről (Isten és az emberek szeretete) szólt.

-          A tevékeny szeretetet (adakozás, segítségnyújtás), a megbocsátást, az emberek egyenlőségét és a szegénységet hirdette.

-          A törvények formális betartása helyett a belső tisztaság elérésére buzdította tanítványait.

-          Az elérendő cél a Menny, Isten országa.

-          Bár szintén egyistenhitet hirdetett, Jézus tanításai eltértek a zsidó vallás törvényeitől.

(3)     Jézus halála

-          Jézus híveinek száma egyre nőtt.

-          A zsidó főpapok veszélyesnek tartották az új tanokat.

-          A Jeruzsálembe érkező Jézust elfogatták, majd a római helytartó (Pilátus) halálra ítélte.

-          Hosszú, szenvedésekkel teli úton (passió) jutott el Jézus a Golgotára, ahol keresztre feszítették.

-          A halála utáni harmadik napon sziklasírjából eltűnt a holtteste (feltámadt), s a későbbiekben többször megjelent követői előtt.

 

III. Mi hát az igazság?

 

-          Jézus életéről a keresztény vallás szent könyve, a Biblia Újszövetség részének evangéliumai szólnak.

-          Más, történeti jellegű munkák (Flavius, Tacitus, Suetonius, Plinius) is megerősítik, hogy Jézus Krisztus létező személyiség volt.

-          A tudomány mai állása is elfogadja ezt, ám Jézus születésének időpontja máig bizonytalan (valószínűleg Kr. e. 8 és 4 között születhetett).

-          Csodás tettei, isteni származása (Isten fia) és feltámadása a keresztény hit alapelemei, s a teológia tárgykörébe tartozik.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

y

gipsz jakab,2022.02.10 09:56

szia uram

y

y,2022.02.10 09:55

y