Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A spanyol világbirodalom és Németalföld

2013.02.03

 Fejezet:           AZ ÚJKOR KEZDETÉN

Lecke:             A SPANYOL VILÁGBIRODALOM ÉS NÉMETALFÖLD

 

I. Spanyolország felemelkedése

 

-          15. század vége:

(1)     egységes Spanyol Királyság (dinasztikus házasságok)

(2)     a mórok kiűzésének (reconquista) lezárulása

-          kedvező földrajzi fekvés à úttörő szerep a felfedezésekben à hatalmas területű gyarmatok à nemesfémözön

-          1516-1556: V. Károly német-római császár és spanyol király uralkodása:

(1)     Európa egyik vezető hatalma Spanyolország

(2)     különböző fejlettségű tartományok laza szövetsége

(3)     hatalmas terület („Birodalmában sohasem nyugodott le a Nap.”)

(4)     erőszakos valláspolitika (katolicizmus védőbástyája)

(5)     monopóliumok, központi szabályozás a gazdaságban

(6)     súlyos, egyenlőtlen adók

(7)     hatalmas, költséges zsoldoshadsereg

(8)     állandó háborúk

-          1556: kettéosztotta birodalmát:

(1)     Német-római Császárság:

§  öccse, Ferdinánd irányította

§  osztrák területek is

(2)     Spanyol Királyság:

§  fia, II. Fülöp (1556-1598) irányította

§  gyarmatok is

§  központi tanácsok, szakképzett hivatalnokok, inkvizíció

§  1580: Portugália is spanyol fennhatóság alá került

§  Escorial (palota Madridban)

§  fia: Don Carlos (irodalmi hős)

 

II. A németalföldi szabadságharc

 

-          Németalföld: a birodalom leggazdagabb tartománya

-          a kialakuló ellentét okai:

(1)     jogok semmibe vétele

(2)     súlyos adók

(3)     protestánsok üldözése

-          szabadságharc a spanyol uralom ellen

-          1581: az északi tartományok kinyilvánították függetlenségüket à Hollandia

-          1648: a harmincéves háborút lezáró vesztfáliai békében Hollandia véglegesen kivált a Német-római Birodalomból

 

III. Hollandia a fejlődés élén

 

-          fejlett ipar; a világkereskedelem központja

-          a kor legfejlettebb mezőgazdasága (vetésforgó, virágkertészet, csatornák, szélmalmok stb.)

-          manufaktúrák alapítása

-           „a tenger fuvarosai” à a világkereskedelem irányítói

 

IV. Spanyolország hanyatlása

 

-          azonnal kiáramlott a rengeteg nemesfém

-          gyenge gazdaság, a kereskedelem és az ipar nem fejlődött

-          általános elszegényedés a társadalomban

-          hatalmas kiadások (fényűzés, zsoldosok, háborúk) à visszatérő államcsődök (eladósodottság)

-          az angol kalózok fosztogatásai

-          1588: a „győzhetetlen armada” (Grand Armada) veresége az angolokkal vívott tengeri háborúban

-          vereség a hollandoktól

-          a rövid életű spanyol világbirodalom lehanyatlott

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.