Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A vallás megújulása

2013.02.03

 Fejezet:           AZ ÚJKOR KEZDETÉN

Lecke:             A VALLÁS MEGÚJULÁSA

 

I. A reformáció kezdete

 

-          15. század: a pápaság nem tudta megreformálni a hitéletet

-          egyre mélyülő válság a katolikus egyházban

-          egyházi méltóságok, szertartások fényűzései

-          visszaélések (pl. búcsúcédulák)

-          1517, Wittenberg: Luther Márton (német Ágoston-rendi szerzetes, egyetemi tanár) 95 tétele:

(1)     a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg

(2)     nincs szükség az egyház közvetítésére

(3)     az egyháznak vissza kell térni a szegénységhez

(4)     a szerzetesrendeket fel kell oszlatni

(5)     nemzeti nyelvű egyházi szertartások stb.

-          nézetei futótűzként terjedtek à elindult a keresztény egyház megújítását célzó mozgalom (reformáció)

 

II. A reformáció irányzatai

 

-          a mozgalom különböző irányzatokra bomlott:

(1)     Luther Márton követői:

§  lutheránusok

§  evangélikus egyház

§  csak bibliai hitelvek („sola Scriptura”: egyedül az Írás)

(2)     Kálvin János követői:

§  kálvinisták

§  református egyház

§  eleve elrendelés tana (predestináció)

(3)     Münzer Tamás követői:

§  újrakeresztelők (anabaptisták)

(4)     Szervét Mihály követői:

§  szentháromság-tagadók (antitrinitáriusok)

§  Magyarországon: unitáriusok

-          „protestánsok”: a reformáció híveinek összefoglaló neve

 

III. A katolikus megújulás

 

-          katolikus megújulás: ellenreformáció

-          az inkvizíció (Sanctum Officium: Szent Hivatal) újraélesztése

-          1540: Loyolai Ignác megalapította a jezsuita rendet (Societas Jesu: Jézus Társasága)

-          1545-1563: tridenti zsinat:

(1)     a katolikus hittételek, szentségek, szertartások megerősítése

(2)     megtisztulás: az egyház belső fegyelmének helyreállítása

(3)     a papképzés megszervezése (szemináriumok)

(4)     tiltott könyvek jegyzéke (pápai index)

 

IV. A reformáció következményei

 

-          vallásháborúk és vallásüldözések

-          1555: augsburgi vallásbéke („cuius regio, eius religio”: akié a föld, azé a vallás)

-          kulturális hatások:

(1)     fejlődik a művelődés, nő a műveltség

(2)     a nyomdákban irodalmi és tudományos művek, tankönyvek is készülnek

(3)     új iskolák alapítása

(4)     Bibliafordítások nemzeti nyelvre

(5)     a humanizmus terjedése (pl. Rotterdami Erasmus)

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Koslosk hibril u 5

Kokokokpl,2016.01.06 18:20

Kössz