Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A sztálini Szovjetunió

2013.02.28

 Fejezet:           FÖLDÜNK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Lecke:             A SZTÁLINI SZOVJETUNIÓ

 

I. A Szovjetunió létrejötte

 

-          1917-től bolsevik diktatórikus rendszer

-          vörösterror

-          1922: a Szovjetunió megalakulása, 4 terület egyesítése (orosz vezetéssel):

(1) Oroszország

(2) Ukrajna

(3) Belorusz

(4) Kaukázusontúl

-          szövetségi köztársaság

-          1924: Lenin halála à utóda J. V. Dzsugasvili („Koba”, „Sztálin”)

-          súlyos elnyomás, diktatúra

-          eszmerendszere: sztálinizmus

 

II. Sztálin önkényuralmának kiépülése

 

-          szélsőséges diktatúra

-          politikai ellenfelek eltávolítása: száműzetés (pl. Trockij), koncepciós perek (pl. Zinovjev, Kamenyev) à börtön, halál

-          tisztogatások a Szovjet Kommunista Párt (SZKP) vezetésében és a hadsereg vezetésében

-          végrehajtó: belügyi népbiztosság (NKVD)

-          a terror az egész lakosságot rettegésben tartotta (besúgók)

-          munkatáborok (Glavnoje Upravlenyije Lagerjami à „gulág”: központi irányítású táborok)

-          személyi kultusz

 

III. A tervgazdálkodás bevezetése

 

-          az 1920-as évek végétől

-          központi tervek a gazdaság irányítására

-          „tízéves terv”: erőltetett iparosítás (nehézipar)

-          a gazdasági rendszer eltorzult

 

IV. A mezőgazdaság kollektivizálása

 

-          a parasztság kiszipolyozása (állami beszolgáltatások)

-          a paraszti magántulajdon felszámolása (kollektivizálás)

-          közös gazdaságok (termelőszövetkezetek) létrehozása

-          paraszti ellenszegülés à brutális fellépés à a gazdag parasztok (kulákok) a „fő ellenség”

-          nagy mértékben csökkent a mezőgazdasági termelés à éhínségek

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

hh

jo,2017.05.27 15:27

ténleg akkor meg fogadom a tanácsod

sarkai,2015.11.15 12:00

Minden kinek ajánlom hogy itt tanuljon mert én itt talutam és leirtam a dolgozatban szorol szora és ötöst kaptam rá!!!