Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A rendszer megszilárdulása

2013.02.28

 Fejezet:           HAZÁNK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Lecke:             A RENDSZER MEGSZILÁRDULÁSA

 

I. Teleki Pál miniszterelnöksége

 

-          korábban az ABC tagja, a szegedi kormány külügyminisztere

-          miniszterelnöksége: 1920. július – 1921. május

-          kormányának intézkedései („konzervatív konszolidáció”):

(1) a fehérterror felszámolásának megkezdése

(2) földreformtörvény (Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter)

(3) numerus clausus („zárt szám”) törvény

(4) 1921/III. tc. a szélsőséges mozgalmak ellen

-          IV. Károly sikertelen visszatérési kísérlete („királypuccs”) à a kisantant megalakulása à Magyarország külpolitikai elszigetelése

-          belpolitikai válság à Teleki lemondása

-          1921 – 1931: Bethlen István miniszterelnöksége

-          súlyos bel- és külpolitikai nehézségek

 

II. A külpolitikai bonyodalmak

 

-          területi kérdések rendezése (pl. Pécs környéke)

-          revíziós siker: népszavazás Sopronban („civitas fidelissima”)

-          1921. október: IV. Károly második királypuccsa (sikertelen; budaörsi „csata”) à 1921. november 6.: a Habsburg-ház trónfosztása

 

III. Bethlen István belpolitikája

 

-          az ellenforradalmi rendszer teljes konszolidációja („bethleni konszolidáció”)

-          1921. december: „Bethlen-Peyer paktum” (megegyezés a szociáldemokratákkal)

-          egyesülés a kisgazdákkal à egységes és erős kormánypárt (1922. április: Egységes Párt)

-          törvénytelen módon új választójogi rendelet (nyílt szavazás vidéken; a választójog szűkítése)

-          nem jött létre valódi demokrácia

-          a kormányzói jogkör folyamatosan növekedett

 

IV. Revíziós törekvések

 

-          jelszavak, jelképek, plakátok, irodalmi és képzőművészeti alkotások

-          az egész társadalmat áthatotta (óvodák, iskolák is!)

-          nemzetközi visszhang (és felháborodás), pl.:

(1) Lord Rothermere: Daily Mail (cikksorozat, 1927)

(2) Justice for Hungary repülőút (1931)

-          az eredményes revízióhoz nagyhatalmi támogatók kellenének

-          kilépés az elszigeteltségből:

(1) 1923: belépés a Népszövetségbe

(2) 1927: magyar-olasz szerződés

 

V. A gazdasági stabilizáció

 

-          a Monarchia gazdasági rendszere szétesett

-          a gazdasági kapcsolatok megszűntek

-          a magyar gazdaság romokban hevert

-          nyersanyaghiány, munkanélküliség, infláció

-          1923: népszövetségi kölcsön (20 évre, 250 millió korona) à pénzügyi stabilizáció:

(1) a Magyar Nemzeti Bank létrehozása

(2) új pénznem: pengő (1926)

-          1920-as évek második fele: szerény gazdasági fellendülés (1927: elérte a háború előtti szintet)

-          DE: 1931-re 4,3 milliárd pengő az ország tartozása

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.