Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Tanácsköztársaság

2013.02.28

 Fejezet:            HAZÁNK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Lecke:              A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

 

I. A Tanácsköztársaság létrejötte

 

-          a Vix-jegyzék elutasítása

-          MSZDP remény: szövetség Szovjet-Oroszországgal --> tárgyalás a börtönben levő kommunistákkal

-          megegyezés titokban --> kiáltvány Károlyi nevében (tudta nélkül) a hatalom átadásáról

-          1919. március 21.: az MSZDP és a KMP egyesülése --> Magyarországi Szocialista Párt (MSZP)

-          cél: proletárdiktatúra („Mindenkihez!” c. kiáltvány)

-          a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása (március 21.) --> szovjet típusú diktatórikus államforma

-          a Forradalmi Kormányzótanács megalakítása:

(1) tagjai: népbiztosok

(2) elnöke: Garbai Sándor

(3) tényleges hatalom: Kun Béla (külügyi népbiztos)

 

II. A tanácshatalom belpolitikája

 

-          a nagybirtokok kárpótlás nélküli kisajátítása

-          a földosztás elmaradása

-          termelőszövetkezetek létrehozása

-          erőszakos terményrekvirálások

-          az ipari, kereskedelmi vállalatok és a bankok államosítása

-          vásárlóérték nélküli pénz bevezetése

-          infláció

-          a választójog szűkítése

-          a közigazgatás átszervezése szovjet mintára (tanácsok)

-          csekély pozitív eredmény: némi javulás a munkásság szociális helyzetében

-          --> elégedetlenség, széles körű ellenállás --> „vörösterror” bevezetése:

(1) törvénytelen eljárások: börtönbüntetések, kivégzések

(2) terroralakulatok (pl. Cserny József: Lenin-fiúk; Szamuely Tibor páncélvonata)

(3) a polgári demokratikus sajtó betiltása

 

III. Az antant támadása és az ellenforradalmi erők

 

-          fordulat Mo-on --> antant döbbenet --> eredménytelen tárgyalások (a Smuts-jegyzék elutasítása)  --> antant cél: a tanácskormány katonai megdöntése

-          csehszlovák és román támadás, benyomulás (1919 tavasza): terület- és városfoglalások

-          a hadkötelezettség bevezetése --> Vörös Hadsereg szervezése (parancsnok: Böhm Vilmos)

-          Stromfeld Aurél vezérkari főnök zseniális „tavaszi hadjárata”  --> komoly sikerek a csehszlovákok ellen a Felvidéken (május-június)

-          az ellenforradalmi erők belső szervezkedése:

(1) ellenkormány (Arad --> Szeged; Károlyi Gyula)

(2) „nemzeti hadsereg” (Horthy Miklós hadügyminiszter)

(3) gróf Bethlen István ellenzéki csoportja Bécsben (Antibolsevista Comité: ABC)

-          vasutassztrájk, felkelések, lázadások

 

IV. A Tanácsköztársaság bukása

 

-          Clemenceau 1. jegyzékének elutasítása (június eleje) --> antant támadás fenyegetése -->reménytelen a külpolitikai helyzet

-          Clemenceau 2. jegyzéke:

(1) véglegesnek tekintett magyar-román és magyar-cseh határok

(2) azonnali magyar kivonulás Szlovákiából

(3) román kivonulás a Tiszántúlról

-          hosszas viták --> a jegyzék elfogadása

-          a Felvidék kiürítése --> Böhm és Stromfeld lemondása, a hadsereg harci moráljának eltűnése

-          román ígéretszegés --> a tanácskormány támadása (július 20.)--> katonai összeomlás -->román előrenyomulás

-          augusztus 1.: a Kormányzótanács lemondása, a Tanácsköztársaság bukása

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.