Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az őszirózsás forradalom

2013.02.28

 Fejezet:           HAZÁNK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Lecke:             AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM

 

I. A forradalom győzelme

 

-          1918 októbere: Magyarország (Mo.) az I. világháború (egyik) vesztese lesz (október 17., Tisza István: „ezt a háborút elvesztettük”)

-          október 23-24.:

(1) az ellenzéki Magyar Nemzeti Tanács (MNT) megalakulása (Függetlenségi és 48-as (Károlyi) párt + Polgári Radikális Párt + Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP); vezetője: gróf Károlyi Mihály)

(2) Wekerle Sándor miniszterelnök lemondása

-          az MNT 12 pontból álló programja:

                               (1) a háború azonnali befejezése

                               (2) a német szövetség felbontása

                               (3) Mo. teljes függetlensége

                               (4) demokratikus választások

                               (5) demokratikus szabadságjogok

                               (6) szociális reformok

                               (7) földreform stb.

-          cél: Károlyi legyen a miniszterelnök à tüntetések (pl. október 28.: „lánchidi csata”)

-          IV. Károly király Hadik Jánost nevezte ki à október 30-31.: forradalom Budapesten à a katonák csatlakozása („őszirózsás”) à szinte vérontás nélküli győzelem (értelmetlen áldozat: gróf Tisza István)

-          következmények:

(1) József főherceg kinevezte Károlyit miniszterelnökké

(2) új kormány az MNT tagjaiból: „koalíciós népkormány”

-          november 3.: a Monarchia fegyverszünete Padovában

-          Károlyi tárgyalása Belgrádban à Mo. fegyverszüneti egyezménye (november 13.)

-          az államforma kérdése: IV. Károly lemondott „az államügyek gyakorlásáról” (november 13.) à november 16.: a népköztársaság kikiáltása Budapesten, Mo. függetlensége (I. számú néphatározat)

-          1919 januárja: súlyos gazdasági és szociális helyzet + külpolitikai kudarcok à kormányválság à Károlyi köztársasági elnök (ideiglenesen) + Berinkey Dénes kormánya

 

II. A nemzetiségi kérdés

 

-          az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése

-          a mo-i nemzetiségek sorrá mondták ki függetlenségüket à cseh, román és szerb csapatok bevonulása à fenyegető helyzet

-          kormányzati reakció:

(1) nincs katonai ellenállás

(2) terv egy közép-európai szövetségi államról (nemzetiségek önkormányzattal)

 

III. Törekvések a demokrácia megszilárdítására

 

-          rendkívül súlyos helyzet 1918/19 fordulóján:

(1) a külpolitikai helyzet

(2) a nemzetiségek elszakadási vágya

(3) élelmiszer- és szénhiány (à nyomor)

(4) munkanélküliség

(5) infláció (à jegyrendszer)

(6) államadósság

(7) késtek a kormány megígért intézkedései

-          nagyfokú elégedetlenség à szélsőséges mozgalmak előretörése, megerősödése:

(1) szélsőbal: a Kommunisták Magyarországi Pártjának (KMP) megalakulása (november 24., Kun Béla)

(2) szélsőjobb: a Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE) megalakulása (november 30.; Gömbös Gyula)

-          1919 eleje: a kormány reakciója:

(1) kemény fellépés a szélsőségesekkel szemben

(2) nemzetgyűlési választások kiírása

(3) a hadsereg újjászervezése

(4) néptörvény a földosztásról

(5) tárgyalások a nemzetiségekkel

 

IV. A Vix-jegyzék

 

-          az alapvető problémák nem oldódtak meg

-          fenyegető külpolitikai helyzet

-          1919. március 20.: Vix francia alezredes átadta az antant (De Lobit tábornok) jegyzékét:

(1) új magyar-román demarkációs vonal

(2) területek átengedése Romániának

(3) semleges zóna kijelölése

-          a kormány döntésképtelen à lemondás à Károlyi az MSZDP-re bízta a helyzet megoldását

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.