Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyarország a Habsburg Birodalomban

2013.02.28

 Fejezet:           MAGYARORSZÁG A 18. SZÁZADBAN

Lecke:             MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN

 

I. A Habsburg Birodalom és Magyarország kapcsolata a 18. század elején

 

-          a török kiűzése à Magyarország az osztrák Habsburgok uralma alá került

-          Habsburg Birodalom:

(1)     örökös tartományok (korlátlan hatalom)

(2)     Magyar Királyság (magyar rendek érdekei)

-          uralkodói cél: a kettősség megszűntetése, a birodalom egységesítése ß à magyar nemesség (ellenállás)

 

II. Az ország újjászervezése

 

-          nem állt helyre az ország egysége:

(1)     Erdélyt külön kormányozták

(2)     katonai határőrvidék létrehozása

(3)     Horvátország nagyfokú önállósága

 

III. Az új államszervezet kiépítése

 

-          rendi országgyűlés:

(1)     törvényhozás

(2)     felsőtábla (arisztokrácia tagjai) + alsótábla (vármegyék + szabad királyi városok követei)

-          nádor: az országgyűlés elnöke, az ország első méltósága

-          az ország irányítását végző hivatalok függetlenek voltak az országgyűléstől, a királynak tartoztak felelősséggel:

(1)     Magyar Kancellária (Bécs): az ország irányítása

(2)     Helytartótanács (Pozsony, majd Buda): az ország igazgatása, kormányzása

(3)     Magyar Kamara (Pozsony): pénzügyek

 

IV. A nemesi vármegyék

 

-          a nemesek leghatékonyabb érdekvédelmi fórumai

-          élén a főispán állt, valós irányítását az alispán végezte

-          a vármegye közigazgatási egység is egyben (adóbeszedés, végrehajtás, újoncozás stb.) à lehetőség az ellenállásra

 

V. Az állandó hadsereg felállítása

 

-          1715: III. Károly (1711-1740) törvénye az állandó hadseregről

-          bécsi irányítás (Haditanács), a hadügy az uralkodó hatásköre

-          a magyar rendek szavazhatnak az újoncokról és a hadiadóról

-          a jobbágyok viselik fenntartásának terheit (hadiadó)

-          kialakult a birodalom közös védelmi rendszere

 

VI. Az örökösödés kérdése

 

-          Pragmatica Sanctio:

(1)     a Habsburg család belső örökösödési rendjének szabályozása

(2)     nőági örökösödés lehetővé tétele (à Mária Terézia, III. Károly lánya)

(3)     az örökös tartományok és a Magyar Királyság feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul (indivisibiliter ac inseparabiliter) kapcsolódnak egymáshoz à kölcsönös védelmi kötelezettség

(4)     az 1722/23-as magyar országgyűlés is megszavazta

(5)     1918-ig szabályozta Ausztria és Magyarország viszonyát

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.