Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyarország a nagy változások korában

2013.02.28

 Fejezet:           MAGYARORSZÁG A 18. SZÁZADBAN

Lecke:             MAGYARORSZÁG A NAGY VÁLTOZÁSOK KORÁBAN

 

I. A gondolkodás új elemei a 18. század végén

 

-          a magyar nemesség és értelmiség gondolkodását befolyásoló tényezők:

(1)     II. József uralkodása (felvilágosult abszolutizmus)

(2)     nagy francia forradalom

-          arisztokrácia tagjai à haladó gondolatok (jobbágyok helyzete)

-          feszültségek az országban

-          II. Lipót (1790-1792) összehívta az országgyűlést, megerősítette a rendi alkotmányt (korona Budára)

-          I. Ferenc (1792-1835): folytatódott az együttműködés

 

II. A magyar jakobinusok

 

-          radikális értelmiségi mozgalom (1790-es évek eleje), egységes udvarellenes front

-          a mozgalom vezetője Martinovics Ignác

-          két titkos társaság

(1)     Reformátorok Társasága: tagjai nemesek; mérsékelt reformok; vezetője: gróf Sigray Jakab

(2)     Szabadság és Egyenlőség Társasága: tagjai értelmiségiek és polgárok; radikálisabb elképzelések; Hajnóczy József, Szentmarjay Ferenc, Laczkovics János (vezetők)

-          mindkét társaság kérdés-felelet formában fogalmazta meg programját (káté)

-          1794: a bécsi rendőrség (egy véletlen folytán) letartóztatta Martinovicsot

-          1795: a budai Vérmezőn kivégezték a felszámolt mozgalom 7 vezetőjét

-          nagyobb szigor, ellenőrzések Magyarországon

 

III. A napóleoni háborúk kora

 

-          háborús fenyegetés à a Habsburg dinasztia és a magyar rendek egymásrautaltsága

-          háborús időszak (háborús konjunktúra) à gazdasági haszon a magyar nemeseknek és jobbágyoknak (biztos piac) à nőttek a nemesek bevételei

-          a jövedelmeket nem gazdasági korszerűsítésre használták (kivétel pl. Keszthely: Festetics György Georgikonja, 1797)

-          hadi események Magyarországon:

(1)     1805, Pozsony térsége: a magyarok nem csatlakoztak a francia csapatokhoz

(2)     1809: Napóleon sikertelen kiáltványa a magyar nemesekhez à Pozsony elfoglalása à győri csata (a nemesi felkelés veresége)

 

IV. A kormányzat és a magyar nemesség ellentéte

 

-          elhúzódó háború à a Habsburg Birodalom eladósodott à államháztartási hiány à a pénz leértékelése à a rendek tiltakoztak à országgyűlés feloszlatása

-          háború vége à értékesítési problémák (gyenge minőségű áru) à a magyar nemesség nehéz helyzetbe került

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.