Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A polgárosodó társadalom

2013.02.27

 Fejezet:            MAGYARORSZÁG A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN

Lecke:             A POLGÁROSODÓ TÁRSADALOM

 

I. A népesség

 

-          folyamatos növekedés

-          a vidéken ill.  a városokban lakók aránya: kb. 80% - 20%

-          városiasodás à nemzetiségek beolvadása a magyarságba (asszimiláció) à magyarság aránya: 48% (1910)

-          jelentős kivándorlás (kb. 1,5 millió), elsősorban az Amerikai Egyesült Államokba

 

II. Kétarcú társadalom

 

-          ellentmondásos átalakulás:

(1)     polgárosodás elindulása (à polgári értékrend)

(2)     a politikai hatalom a nemességé maradt (à hagyományos nemesi szemlélet)

 

III. A politikai és a gazdasági hatalom birtokosai

 

-          politikai hatalom à arisztokrácia:

(1)     a főrendiház tagjai (à miniszterelnökség)

(2)     hatalmas birtokok (> 1000 hold)

(3)     szigorú elkülönülés a társadalom többi rétegétől

-          gazdasági hatalom à nagypolgárság:

(1)     sok idegen (német és zsidó) származású à elmagyarosodás

(2)     kereskedelem, vállalkozások

(3)     életmódban az arisztokrácia utánzása (földbirtok és nemesi rang szerzésének vágya)

 

IV. A középosztály

 

-          középbirtokos nemesség:

(1)     a legfontosabb alkotóelem

(2)     vármegyei igazgatás

(3)     pazarló életmód, rossz gazdálkodás à földek elvesztése (dzsentrik)

(4)     nem vállalkoztak

(5)     egy részük polgárosodott (pl. értelmiségi pályák)

-          középpolgárság:

(1)     kisebb üzemek tulajdonosai, gazdagabb kereskedők, tisztviselők

(2)     takarékosság, munkaszeretet, vállalkozó jellem

(3)     jómódú élet, tágas otthon (cselédek)

-          kispolgárság:

(1)     kiskereskedők, önálló iparosok

(2)     lecsúszás veszély

 

V. A munkásosztály kialakulása

 

-          az ipar térhódítása à ipari munkásság megjelenése

-          szakképzett szakmunkások (először külföldről) + segédmunkások (betanított munkások) + idénymunkások + napszámosok

-          érdekvédelem à szakszervezetek alakítása

-          1890: Magyarországi Szociáldemokrata Párt

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.