Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ami összetartotta a három részre szakadt országot

2013.02.12

 Fejezet:           MAGYARORSZÁG AZ ÚJKOR KEZDETÉN

Lecke:             AMI ÖSSZETARTOTTA A HÁROM RÉSZRE SZAKADT ORSZÁGOT

 

I. A kereskedelem fellendülése

 

-          gazdaságilag egységes (maradt) az ország

-          növekvő nyugat-európai népesség à nagy kereslet a közép-európai mezőgazdasági termékek iránt (16. század: fellendülő kereskedelem, munkamegosztás Európa nyugati és keleti része között)

-          Magyarországon a marhatenyésztés (hús, bőr) a legjelentősebb (fegyveres marhapásztorok: hajdúk)

-          további kiviteli „termékek”: bor (Tokaj!), gabona, ásványkincsek (réz!)

-          behozatal: elsősorban iparcikkek

-          az összforgalom kb. 30%-a a behozatal, kb. 70%-a a kivitel

-          következmény: a mezőgazdaság fejlődött, az amúgy sem fejlett (céhes) kézművesipar tovább sorvadt

 

II. A hitújítás Magyarországon

 

-          a reformáció mindhárom országrészben elterjedt

-          a legjelentősebb reformátorok: Dévai Bíró Mátyás, Kálmáncsehi Sánta Márton, Sztárai Mihály, Szegedi Kis István

-          a 16. század közepére kialakult a protestáns egyházszervezet (egyházkerületek, egyházmegyék stb.)

-          a század végére a magyar lakosság 90%-a protestáns lett (!)

-          zsinatos, nyilvános hirviták (pl. Méliusz Juhász Péter református debreceni püspök)

-          1568, Torda: az erdélyi országgyűlés kimondta a „négy bevett vallás” (katolikus, református, evangélikus, unitárius) szabad gyakorlását

-          megindult az ellenreformáció is (pl. Oláh Miklós esztergomi érsek), de kezdetben nem hozott jelentős eredményeket

 

III. A művelődés felvirágzása

 

-          a reformáció terjedésének következménye

-          magyar nyelvű templomi szertartások, könyvnyomtatás à kibontakozott az anyanyelvi kultúra

-          Károli Gáspár (Vizsolyi Biblia), Tinódi Lantos Sebestyén (várháborús krónikák, énekek), Balassi Bálint (végvári vitézi versek)

-          új iskolák, református kollégiumok (Debrecen, Pápa, Sárospatak stb.)

-          katolikus megújulás à újabb iskolák (pl. Pázmány Péter esztergomi érsek: nagyszombati egyetem), sok hívő visszatért a katolikus egyházba

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.